1) ใช้แล้วมีความสุข ประโยชน์น้อย
2) ใช้แล้วมีความสุข ประโยชน์มาก
3) ใช้แล้วมีความลำบาก ประโยชน์น้อย
4) ใช้แล้วมีความลำบาก ประโยชน์มาก
 
สุขประโยชน์น้อย ทำให้น้อยลง เช่น เผือก ส่อง
สุขประโยชน์มาก หาได้ยากสุด เช่น งานที่รักและดีต่ออนาคต
ลำบากประโยชน์มาก ทำให้เยอะที่สุด เช่น อ่านหนังสือดี ๆ รับฟังความรู้ ศึกษาจากคนเก่ง รับฟังธรรมะ นั่งสมาธิ
ลำบากประโยน์น้อย ทำให้จบเร็วที่สุด เช่น ซักผ้า กวาดบ้าน
 
* ประโยชน์ที่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกัน
** ทุกอย่างมีประโยชน์หมด
(ย่อมาจากหนังสือเส้นทางแห่งความเพียร)
Share This

Share This

Share this post with your friends!